Psicoteràpia individual

La psicoteràpia individual és un mètode de tractament de problemes de base psicològica basat en la relació professional entre un terapeuta  i un individu on ambdós tenen un paper actiu. És un procés a través del qual, mitjançant el diàleg i la comunicació, la persona pot adquirir un major coneixement i comprensió de sí mateixa i del seu entorn millorant, així, el seu benestar emocional.

Els objectius d’una psicoteràpia individual són:

  • Afavorir el canvi de pensaments, sentiments i conductes que a la persona la fan patir per tal d’augmentar el benestar personal
  • Ajudar a viure d’una manera més suportable certs moments de la vida
  • Fomentar l’aprenentatge i l’autonomia per afrontar futurs problemes i malestars i prendre millors decisions
  • Ajudar a la millora de l’autoconeixement i el desenvolupament de les pròpies capacitats
  • Alleujar malestars presents i, en la mesura del possible, evitar trastorns mentals

"La teva visió serà més clara només quan mirs dins el teu cor. El que mira fora, somia. El que mira en el seu interior, desperta."
Carl Jung