Com treballo

Ofereixo un espai per a què la persona pugui expressar-se lliurement i,  a través de l’escolta i el diàleg, ajudar-la a prendre consciencia d’ella mateixa més enllà de la seva conducta, analitzant i comprenent les seves emocions, sentiments i pensaments. Condueixo i acompanyo a la persona en un procés que l’ajudarà a tenir un major autoconeixement i autonomia emocional que li permetran gestionar i resoldre millor els seus conflictes actuals i els que puguin aparèixer en un futur.

Treballo des del compromís, el respecte, la discreció, la sinceritat i la confidencialitat.

En una  psicoteràpia el compromís tant del terapeuta com del pacient és molt important.  Per obtenir els beneficis esperats cal estar disposat i compromès assistint a les sessions programades i durant el temps acordat.

El propòsit de la psicologia és donar una idea completament diferent de les coses que coneixem millor. Paul Valery

La Psicoteràpia Psicoanalítica

La Psicoteràpia Psicoanalítica és un mètode a través del qual poden tractar-se totes aquelles problemàtiques que tenen una base psicològica. El terapeuta, mitjançant el diàleg, condueix a la persona per tal que aquesta pugui descobrir aquells factors inconscients que l’estan afectant emocionalment i/o determinen el seu comportament. Pretén fer conscient allò inconscient.

Els factors inconscients que ens afecten de manera negativa es manifesten a través de símptomes (dolors o mals corporals, ansietat, dificultats en les relacions interpersonals, estats d’ànim negatius, entre d’altres). Aquests símptomes ens vénen a dir que alguna cosa dins nostre no està bé i que cal descobrir què és. Degut a que la causa del malestar és inconscient, és molt difícil que les persones del nostre l’ entorn (amistats, familiars,…) puguin ajudar-nos a curar el problema, encara que els consells i opinions que ens donin siguin ben apropiats. Per això cal l’ajuda d’un professional especialitzat i preparat per tractar els problemes des de la profunditat.

L’EMDR

L’EMDR (Desensbilització i Reprocessament per Moviments Oculars) és una tècnica que treballa sobre el sistema de processament de la persona a través de l’estimulacio bilateral. S’utilitza per atenuar els efectes negatius provocats per vivències traumàtiques (morts, abusos sexuals, desastres naturals, etc) i per al tractament de fòbies i altres dificultats emocionals causades per experiències estressants.

Com ho faig?

Realitzo una primera sessió de contacte i coneixement de la problemàtica i posteriorment unes sessions d’avaluació per obtenir un diagnòstic i poder oferir un pla de treball. La freqüència de les sessions i la durada del tractament depenen del tipus de problemàtica, dels objectius i de les necessitats de cada persona.

Sempre que sigui necessari treballo amb coordinació amb altres professionals i serveis de l’àmbit de la salut.

Durada de les sessions

Sessions individuals: 50 min- 1 hora

Sessions familiars i de parella: 1h- 1’15h

Honoraris

Teràpia individual: 60€/sessió (Primera visita: 80€)

Teràpia de parella: 80€/sessió (Primera visita: 90€)

Assessorament familiar: 75€/sessió

Les emocions no expressades no moren mai. Són enterrades vives i surten més tard en formes més lletges. Sigmund Freud