Alcoholisme i addiccions

L’addicció és un trastorn en què l’individu desenvolupa dependència a una activitat o substància i no en pot controlar el desig per a realitzar-la o consumir-la. La persona és addicte a una substància/activitat perquè sent que la necessita per a poder funcionar a la vida amb normalitat i es fa dependent d’ella perquè viu de manera molt negativa la seva absència. 

Les addiccions poden ser tan físiques com psicològiques i, tot i que són plaents, interfereixen de manera negativa en la vida de la persona.  Tot i això sovint és fàcil que la persona no en sigui conscient i confongui l’addicció amb un bon ús o un ús controlat de la substància o activitat. Moltes vegades cal l’ajuda professional  per  a  prendre consciència de la gravetat de la conducta.

Tant l’alcoholisme com les altres conductes addictives (drogues, joc, Internet i noves tecnologies, culte al cos, dependència emocional, sexe, etc.) comparteixen trets comuns i és fàcil i habitual que una mateixa persona pateixi més d’una addicció i també que substitueixi una addicció per una altra. Això podria venir explicat per la personalitat addictiva, que predisposa a l’individu a desenvolupar addiccions.

Alguns dels símptomes comuns en les addiccions són:

  • Focalització de les activitats o relacions entorn la conducta addictiva
  • Aïllament de relacions o activitats que no van relacionades amb la conducta addictiva
  • Irritabilitat davant l’impediment
  • Agressivitat i canvis d’humor deguts a la pròpia addicció
  • Dificultats per abandonar l’activitat o la substància
  • Manteniment de l’activitat o consum tot i essent perjudicial per la vida de la persona

Les causes o factors que afavoreixen una addicció poder ser diverses i tant físiques com socials i/o psicològiques. La psicoteràpia pot ajudar a la persona a analitzar-les i així reduir la conducta o bé eliminar-la, segons la necessitat de cada persona.

Cal realitzar sempre una avaluació de la conducta, ja sigui un consum de substàncies o una altra activitat, per tal de conèixer la gravetat i determinar la necessitat o no de tractament i el tipus de tractament adequat en cada cas.

Es treballa amb més de 14 anys d’experiència en la prevenció i el tractament de les addiccions, la dependència a les drogues i l’alcoholisme amb joves adolescents i adults i tant a nivell individual com grupal. També es treballa amb coordinació i col·laboració amb altres professionals i serveis que poden ajudar en el tractament de la persona.

"És impossible entendre l’addicció sense preguntar-se quin alleujament troba o espera trobar la persona en el comportament addictiu."
Gabor Maté