Psicoteràpia on-line

En algunes ocasions, ja sigui per motius laborals o altres, es fa difícil poder assistir presencialment a les sessions programades. Per tal de facilitar la continuïtat del tractament es poden realitzar sessions on-line mitjançant Skype o bé per via telefònica. En cas que fos necessari realitzar el tractament complert a distància, és molt important que les primeres sessions siguin presencials per tal d’ajudar a afiançar el vincle terapèutic, factor imprescindible per al bon desenvolupament de la psicoteràpia.