Psicoteràpia de parella

Totes les parelles passen moments de dificultat per múltiples raons. Si aquests moments es mantenen en el temps poden acabar deteriorant la relació i fins i tot trencant-la. Fer com si no passés res o esperar que els problemes es resolguin per sí sols amb el temps no és una bona actitud si es vol continuar una relació.

Alguns dels problemes més comuns entre les parelles són els següents:

  • Falta de comunicació
  • Desacords, discussions
  • Falta de confiança
  • Pèrdua de la motivació per la relació
  • Insatisfacció perquè la relació no és com s’esperava
  • Dificultat per afrontar els canvis que suposa tenir un fill
  • Conflictes sobre l’educació dels fills
  • Infidelitats
  • Dificultats per manejar les emocions
  • Gelosia

La psicoteràpia de parella és un procés mitjançant el qual un psicòleg ajuda a una la parella a solucionar els seus problemes, tenint en compte les dues parts que la componen, per tal de millorar la relació. És necessari que la solució es busqui entre els dos membres. Mitjançant la psicoteràpia podran resoldre els problemes presents o bé decidir finalitzar la relació de manera adequada.

Cal tenir en compte que una psicoteràpia de parella no només va orientada a aquelles parelles que tenen problemes. Inclú Inclús gaudint d’una bona relació, una psicoteràpia pot ajudar a millorar la comunicació, a tenir una relació més satisfactòria o a prevenir i resoldre possibles problemes futurs.

"El què fa disfrutable una relació són els interessos comuns. El què la fa interessant són les petites diferències."
Todd Ruthman