Política de cookies

[:ca]Marta Bonet Jordà, a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment d’allò disposat en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació al visitar les pàgines web www.mbpsicologia.com amb la finalitat de millorar l’ús de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per a poder adaptar-se als mateixos així com obtenir informació amb finalitat estadística.

La present Política de Cookies serà d’aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de Marta Bonet Jordà, complimenten formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que Marta Bonet Jordà posa a disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis o utilitzen qualsevol altre servei present en l’espai web que impliqui la comunicació de dades a Mara Bonet Jordà o l’accés a dades per Marta Bonet Jordà per la prestació dels seus serveis.

Marta Bonet Jordà informa as usuaris de les seves pàgines web de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i objecte de les mateixes. El fet de continuar navegant a través de les seves pàgines web suposa el coneixement i la acceptació de la present Política per part dels usuaris. 

Marta Bonet Jordà utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades per la seva titularitat:

*Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per Marta Bonet Jordà.

*Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a Marta Bonet Jordà, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de Marta Bonet Jordà.

Classificades per la seva finalitat:

*Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació i, a l’identificar la sessió, permeten l’accés a eines d’accés restringit, a part de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l’usuari.

*Cookies d’anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i, en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per Marta Bonet Jordà (fonamentalment Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos a la pàgina web visitada per l’usuari. Recopila dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades per la seva durada:

*Cookies de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.

*Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus del qual es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas els usuaris poden configurar el seu navegador de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels espais web de Marta Bonet Jordà tot i que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per la recepció de cookies es desitgés retirar aquest consentiment, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades a l’equip de l’usuari a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors es pot consultar a: 

* Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies

-in-internet-explorer-9

* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

* Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies[:es]Marta Bonet Jordà, a través del presente documento, recoge su Política de recogida y tratamiento de cookies, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Las cookies se almacenan en el equipo terminal del usuario (ordenador o dispositivo móvil) y recopilan información al visitar las páginas web www.mbpsicologia.com con la finalidad de mejorar la usabilidad de las mismas, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los usuarios para poder adaptarse a los mismos así como obtener información con fines estadísticos. En el caso de aquellos usuarios que ya sean clientes de Marta Bonet Jordà, la información recabada con las cookies servirá también para su identificación al acceder a las distintas herramientas que Marta Bonet Jordà pone a su disposición para la gestión de los servicios.

La presente Política de Cookies será de aplicación a aquellos usuarios que voluntariamente visitan las páginas web de Marta Bonet Jordà, cumplimentan formularios de recogida de datos, acceden a las herramientas que Marta Bonet Jordà pone a disposición de sus clientes para gestionar sus servicios o utilizan cualquier otro servicio presente en el sitio web que implique la comunicación de datos a Marta Bonet Jordà o el acceso a datos por Marta Bonet Jordà para la prestación de sus servicios.

Marta Bonet Jordà informa a los usuarios de sus páginas web de la existencia de cookies y pone a su disposición la presente Política con la finalidad de informarles acerca del uso y del objeto de las mismas. El hecho de continuar la navegación a través de sus páginas supone el conocimiento y la aceptación de la presente Política por parte de dichos usuarios.

Marta Bonet Jordà utiliza los siguientes tipos de cookies:

Clasificadas por su titularidad:

* Cookies propias: enviadas y gestionadas directamente por Marta Bonet Jordà.

* Cookies de terceros: enviadas y gestionadas por un tercero ajeno a Marta Bonet Jordà, de forma anónima, con la finalidad de realizar estudios estadísticos de navegación por las páginas web de Marta Bonet Jordà.

Clasificadas por su finalidad:

* Cookies técnicas y/o de personalización: facilitan la navegación y, al identificar la sesión, permiten el acceso a herramientas de acceso restringido, además de configurar a medida las opciones disponibles. Posibilitan la prestación del servicio solicitado previamente por el usuario.

* Cookies de análisis y/o publicidad: permiten conocer el número de visitas recibidas en las diferentes secciones de las páginas web, los hábitos y tendencias de sus usuarios y, en consecuencia, poder mejorar la navegación y el servicio ofrecido por Marta Bonet Jordà (fundamentalmente Google Analytics), así como gestionar los espacios publicitarios incluidos en la página web visitada por el usuario. Recopila datos de forma anónima con la finalidad de obtener perfiles de navegación de los usuarios.

Clasificadas por su duración:

* Cookies de sesión: recaban y almacenan los datos mientras el usuario accede a la página web.

* Cookies persistentes: recaban y almacenan los datos en el terminal del usuario durante un periodo de tiempo variable en función de cuál sea la finalidad para la que han sido utilizadas.

El tiempo de conservación de las cookies dependerá del tipo de que se trate y siempre será el mínimo indispensable para cumplir su finalidad.

En cualquier caso los usuarios pueden configurar su navegador de manera que se deshabilite o bloquee la recepción de todas o algunas de las cookies. El hecho de no desear recibir estas cookies no constituye un impedimento para poder acceder a la información de los sitios web de Marta Bonet Jordà aunque el uso de algunos servicios podrá ser limitado. Si una vez otorgado el consentimiento para la recepción de cookies se desease retirar éste, se deberán eliminar aquellas almacenadas en el equipo del usuario a través de las opciones de los diferentes navegadores.

La forma de configurar los diferentes navegadores para ejercitar las acciones señaladas en los párrafos anteriores se puede consultar en:

* Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

* Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies[:]