La depressió a l’adolescència

L’adolescència és l’etapa de transició entre la infància i l’edat adulta. En aquesta etapa els adolescents s’enfronten a molts canvis tant biològics, psicològics com socials.  Aquests canvis no són experimentats de la mateixa manera per tots es adolescents. Mentre alguns poden viure l’adolescència de manera prou satisfactòria, d’altres la poden viure de manera molt traumàtica. Els canvis corporals, la pressió per part dels companys o bé les expectatives acadèmiques són factors que poden generar molta tristesa en l’adolescent i fins i tot desencadenar un estat depressiu que requereixi d’atenció especial.

La depressió juvenil

A vegades es fa difícil el diagnòstic d’una depressió juvenil ja que la mateixa etapa madurativa ja comporta certes conductes i actituds a vegades complicades d’entendre.  És esperable en els adolescents, per exemple, que presentin canvis sobtats en les emocions i dificultat per gestionar-les, que tinguin canvis d’opinió, que estiguin irritables i rebels amb els pares, que es preocupin per la pròpia imatge, que vulguin ser més autònoms, que reclamin més intimitat vers els pares, que es mostrin intolerants i insegurs i que canviïn les seves prioritats i motivacions, entre moltes altres coses. Per això es diu que l’adolescència requereix suport familiar i molta dosi de paciència. Però cal estar atents per a poder detectar si el que fa l’adolescent és propi de l’adolescència o bé està cursant una depressió.

Les causes de la depressió

Les causes de la depressió poden ser varies: la mateixa influència de les hormones i l’estrés del mateix procésmaduratiu, trets hereditaris familiars, traumes infantils o situacions que s’estiguin vivint a nivell personal o en l’entorn (maltracte, abús, assetjament escolar, manca d’habilitats socials, entre d’altres).

Generalment els adolescents manifesten la depressió de manera molt diferent als adults i moltes vegades a ells mateixos els hi costa expressar-se i  ni tan sols saben què els hi està passant.

Símptomes de la depresió juvenil

Aquests són alguns dels símptomes que pot i sol presentar un/a adolescent quan està deprimit:

 • Problemes en el son: insomni i bé es passen moltes hores al llit o tenen excés de son.
 • Problemes alimentaris: no menja res o bé menja en excés.
 • Pèrdua de l’interès per activitats que abans li agradaven.
 • Distanciament de la família i dels amics i tendència a estar sol la major part del temps.
 • Conflictes amb la família.
 • Irritabilitat, frustració i tristesa sense cap causa aparent o bé per coses petites.
 • Falta de concentració i dificultats per a prendre decisions.
 • Baix rendiment escolar.
 • Comportaments irresponsables i de risc (incompliment de normes, sexe de risc, consum de drogues i alcohol, realitza assetjament a companys, implicació en baralles,..).
 • Aspecte descuidat.
 • Sentiment de desesperança pel futur, d’inutilitat i/o de culpabilitat.
 • Necessitat excessiva de ser tranquil·litzat.
 • Autolesions (talls, cremades).
 • Pensaments suïcides (falta de sentit de la vida, desig de mort).

Si s’observen alguns d’aquests símptomes i es perllonguen en el temps, dificultant que el jove mantingui una vida diària normalitzada, cal demanar ajuda per tal de valorar si pot estar patint una depressió per tal de tractar-la.