Psicoteràpia infantil

La infantesa és la primera etapa de la vida humana que comprèn des del naixement fins els 10 anys aproximadament (els límits cronològics són variables). És una etapa que es considera transcendent ja que durant la infantesa es forgen les bases de la personalitat i es desenvolupen les capacitats intel·lectuals bàsiques. El desenvolupament físic, social y emocional en aquesta etapa té un impacte directe en l’adult en qui es convertirà l’infant. Per tal que aquest desenvolupament es realitzi de manera adequada cal poder garantir afecte, cura física i una bona educació. Els nens i nenes són especialment vulnerables i mostren una gran dependència i, per aquest motiu, requereixen una especial protecció.

En aquesta etapa es poden detectar símptomes o trets que ens alertin de possibles trastorns futurs. La precoç detecció dels trastorns ajuda a poder minimitzar la gravetat d’aquests o inclús a poder evitar-los, depenent de quin sigui el trastorn en qüestió. Durant la infantesa molts nens presenten símptomes que, si no són ben tractats, poden cronificar-se causant problemes en la seva personalitat.

Tots els pares viuen moments on no saben què fer amb els seus fills. Moltes vegades el dia a dia no ajuda a veure què pot necessitar realment l’infant i això dificulta l’entesa entre ells i genera un desajust en la relació. En algunes ocasions es viuen situacions que els pares no saben com comunicar als fills i les sessions d’orientació són la clau per a poder evitar, minimitzar o resoldre el malestar del nen.  Els nens també poden necessitar ajuda per a poder afrontar d’una manera saludable diferents situacions que els poden generar estrés, ja sigui durant un període de temps prolongat o en un moment puntual. Cal tenir present que qualsevol canvi en la vida d’un nen pot afectar la seva salut mental donada la vulnerabilitat que presenten.  Quan es tracta de la infància la família és un pilar fonamental i, per tant, és imprescindible incloure-la en el tractament.

En la teràpia infantil s’utilitza el joc simbòlic com a eina per a poder conèixer i entendre el món intern del nen o nena. A través del joc l’infant reprodueix les seves pors, desitjos i interpretacions que fa del món extern. Si podem accedir al món intern del nen i conèixer què pensa i com se sent, el podrem ajudar a ell i als seus pares donant-los les eines adequades.

Alguns dels problemes més comuns a la infància són:

 • Problemes de comportament (hiperactivitat, impulsivitat, negativisme, agressivitat,…)
 • Problemes de control d’esfínters
 • Problemes d’alimentació
 • Problemes d’ansietat (crisis d’ansietat, angoixa, estrés,…)
 • Problemes de l’estat d’ànim (tristesa, depressió, falta de motivació,…)
 • Alteracions del son
 • Dificultats relacionades amb les separacions (dols per pèrdues, divorci dels pares)
 • Dificultats relacionades amb les adopcions
 • Pors i fòbies (foscor, escola, socials,…)
 • Gelosia
 • Problemes psicosomàtics (dolències físiques, problemes de la pell, caiguda del cabell,…)
 • Problemes amb els vincles i les relacions familiars
 • Problemes amb les relacions socials (aïllament,…)
 • Dificultats relacionades amb l’àmbit escolar (absentisme, dificultats d’aprenentatge,…)

 

La vertadera educació d’un home comença varies generacions enrere. E. Manero

Els nens estimen perquè són estimats. Els adults són estimats perquè estimen. E. Fromm

Pot ser que tu oblidis la teva infància però la infància no t’oblida a tu.