Psicologia de l’esport

[:ca]

La psicologia esportiva acompanya a l’esportista amateur o professional en un procés d’autoconeixement i desenvolupament personal. Dins l’àmbit de l’esport moltes vegades només es té en compte la preparació física i s’espera que tot el que té a veure amb les emocions (nervis, pors, tolerància a la frustració, etc.) s’ajusti amb el temps.

La ment ineractúa amb el cos. Així que, a banda de l’entrenament físic, per aconseguir un alt rendiment cal també un bon entrenament mental i emocional.

La  psicologia esportiva s’encarrega de la persona en totes les àrees de la seva vida ja que aquestes poden intervenir positiva o negativament en l’activitat que es realitza (tennis, atletisme, esports de motor,…). Ajuda a la persona a pensar en sí mateixa, descobrir el seu potencial i trobar respostes.

En la psicoteràpia es treballa per:

 • Potenciar l’autoconeixement mental i emocional
 • Identificar les potencialitats o punts forts
 • Identificar les creences irracionals que actuen com a limitacions
 • Tolerar els errors i aprendre d’ells
 • Identificar les àrees de millora
 • Identificar les àrees que estan interferint negativament
 • Millorar el rendiment
 • Millorar la concentració en les competicions i fer front als bloquejos
 • Saber conviure amb els nervis i pressions que impliquen les competicions o que provenen d’altres àrees
 • Incrementar l’autoconfiança i la seguretat
 • Gaudir de l’activitat esportiva
 • Aprendre tècniques de relaxació

Sempre vaig sentir que el meu major actiu no era la meva habilitat física, era la meva habilitat mental. Bruce Jenner

La millor motivació ve sempre de l’interior. Michael Johnson

[:es]

La psicología deportiva acompaña al deportista amateur o profesional en un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal. Dentro del campo del deporte muchas veces se solo se tiene en cuenta la preparación física y se espera que todo lo que tiene a ver con las emociones (nervios, miedo, tolerancia a la frustración, etc.) se ajuste con el tiempo.

La mente ineractúa con el cuerpo. Así que, a parte del entrenamiento físico, para conseguir un alto rendimiento hace falta también un buen entrenamiento mental y emocional.

La  psicología deportiva se encarga de la persona en todas las áreas de su vida ya que éstas pueden intervenir positiva o negativamente en la actividad que se realiza (tenis, atletismo, deportes de motor,…). Ayuda a la persona a pensar en sí misma, descubrir su potencial y encontrar respuestas.

En la psicoterapia se trabaja para:

 • Potenciar el autoconocimiento mental y emocional
 • Identificar las potencialidades o puntos fuertes
 • Identificar las creencias irracionales que actúan como a limitaciones
 • Tolerar los errores y aprender de ellos
 • Identificar las áreas de mejora
 • Identificar las áreas que están interfiriendo negativamente
 • Mejorar el rendimiento
 • Mejorar la concentración en las competiciones y hacer frente a los bloqueos
 • Saber convivir con los nervios y presiones que implican las competiciones o que provienen de otras áreas
 • Incrementar la autoconfianza y la seguridad
 • Gozar de la actividad deportiva
 • Aprender técnicas de relajación

Siempre sentí que  mi mayor activo no era mi habilidad física, era mi habilidad mental. Bruce Jenner

La mejor motivación viene siempre del interior. Michael Johnson

[:]