La Psicoteràpia Psicoanalítica

[:ca]

La psicoteràpia psicoanalítica és un mètode de tractament basat en la relació professional entre un terapeuta i un pacient o client.  Mitjançant el diàleg i la comunicació, el terapeuta condueix a la persona per tal que aquesta pugui descobrir aquells factors inconscients que l’estan afectant emocionalment i/o determinen el seu comportament. El pacient té un paper actiu en la teràpia.

Aquest mètode de tractament pretén fer conscient allò inconscient. Els factors inconscients que afecten de manera negativa  es manifesten a través de símptomes que poden ser de diferents tipus: dolors o mals corporals, ansietat, dificultats en les relacions interpersonals, trets de personalitat problemàtics o estats d’ànim negatius, entre d’altres. Aquests símptomes ens vénen a dir que alguna cosa dins nostre no està bé i que cal descobrir què és. Degut a que la causa del malestar és inconscient, és molt difícil que les persones de l’ entorn (amics, familiars,…) puguin ajudar a curar el problema, encara que els consells i opinions que ens donin siguin ben apropiats. Per això cal l’ajuda d’un professional especialitzat i preparat per tractar els problemes des de la profunditat.

La psicoteràpia psicoanalítica ajuda a la persona a resoldre el malestar que està patint en el present però també vol anar més enllà, facilitant, a través de l’auto-coneixement, que aquesta sigui capaç de resoldre els problemes que puguin aparèixer en un futur. És un procés a través del qual poden tractar-se totes aquelles problemàtiques que tenen una base psicològica i es pot aplicar en els tractaments individuals, de parella, grupals i familiars.

En una  psicoteràpia el compromís tant del terapeuta com del pacient és molt important.  Per obtenir els beneficis esperats cal estar disposat i compromès amb ella assistint a les sessions programades i durant el temps acordat.

Les emocions no expressades no moren mai. Són enterrades vives i surten més tard en formes més lletges. Sigmund Freud

[:es]

La psicoterapia psicoanalítica es un método de tratamiento basado en la relación profesional entre un terapeuta y un paciente o cliente.  Mediante el diálogo y la comunicación, el terapeuta conduce a la persona para que esta pueda descubrir aquellos factores inconscientes que la están afectando emocionalmente y/o determinan el su comportamiento. El paciente tiene un papel activo en la terapia.

Este método de tratamiento pretende hacer consciente lo inconsciente. Los factores inconscientes que afectan de manera negativa  se manifiestan a través de síntomas que pueden ser de diferentes tipos: dolor o malestar corporal, ansiedad, dificultades en las relaciones interpersonales, rasgos de personalidad problemáticos o estados de ánimo negativos, entre otros. Estos síntomas vienen a decir que alguna cosa en nuestro interior no está bien y que es conveniente saber qué es. Debido a que la causa del malestar es inconsciente, es muy difícil que las personas del entorno (amigos, familiares,…) puedan ayudar a curar el problema, a pesar que los consejos y opiniones que se den sean adecuados. Por este motivo es necesaria la ayuda de un profesional especializado y preparado para tratar los problemas desde la profundidad.

La psicoterapia psicoanalítica ayuda a la persona a resolver el malestar que está sufriendo en el presente pero también quiere ir más allá, facilitando, a través del auto-conocimiento, que ésta sea capaz de resolver los problemas que puedan aparecer en un futuro. Es un proceso a través del cual pueden tratarse todas aquellas problemáticas que tienen una base psicológica y se puede aplicar en los tratamientos individuales, de pareja, grupales y familiares.

En una  psicoterapia el compromiso tanto del terapeuta como del paciente es muy importante.  Para obtener los beneficios esperados se debe estar dispuesto y comprometido con ella asistiendo a las sesiones programadas y durante el tiempo acordado.

Las emociones no expresadas no mueren nunca. Son enterradas vivas y salen más tarde en formas más feas. Sigmund Freud

[:]